Grupy wiekowe

Podział grup:

Mały Pływak (etap III)

Przedszkolaki (etap I)

Od 4 do 6 lat

Zajęcia te prowadzone są na dużym basenie i trwają 30 minut. Celem takiego kursu jest oswojenie dzieci z wodą oraz nauczenie ich samodzielnego leżenia na wodzie i poruszania się za pomocą elementarnych ruchów nóg w kraulu na piersiach i grzbiecie. Nasz przedszkolak pokonuję strach przed wskakiwaniem do wody z równoczesnym zanurzaniem głowy, co zazwyczaj jest największą trudnością dla maluchów w tym wieku. Zajęcia prowadzimy w formie zabawowej przy użyciu naszych autorskich przyborów i zabawek do pływania w celu uatrakcyjnienia dzieciom pobytu w wodzie.

Przedszkolaki pływają (etap II)

Od 4 do 6 lat

Zajęcia te prowadzone są na dużym basenie i trwają 30 minut. Do tej grupy zapraszamy dzieci , które potrafią pływać na piersiach i grzbiecie z przyborem takim jak deska lub makaron pływacki. Celem kursu jest nauczenie dziecka utrzymywania się na wodzie bez żadnego przyboru i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych . Kolejnym etapem jest wdrożenie elementarnych ruchów rąk do pływania na grzbiecie i na piersiach. Udział w naszym kursie pływania przygotuje również uczestników do bezpiecznego i swobodnego korzystania z kąpieli na wodach otwartych.

Początkujący (etap I)

Kurs nauki pływania przewidziany
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.

Zajęcia trwają 30 minut i prowadzone są na dużym basenie. Celem takiego kursu jest nauczenie dziecka podstawowych umiejętności zachowania się w wodzie tj.: zanurzenia głowy; otwieranie oczu pod wodą; opanowania wydechu do wody. Kolejnym etapem nauki jest wdrożenie do samego poruszania się po wodzie począwszy od opanowania leżenia, przez wykonywanie elementarnych ruchów nóg do kraula na piersiach i grzbiecie.

Początkujący Plus (etap IV)

Kurs nauki pływania przewidziany
dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym.

Zajęcia te prowadzone są na dużym basenie i trwają 30 minut. Do tej grupy zapraszamy dzieci , które potrafią pływać na piersiach i grzbiecie bez przyboru za pomocą nóg do kraula. Celem kursu jest nauczenie dziecka utrzymywania się na wodzie bez żadnego przyboru i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych . Kolejnym etapem jest wdrożenie elementarnych ruchów rąk do pływania na grzbiecie i na piersiach. Udział w naszym kursie pływania przygotuje również uczestników do bezpiecznego i swobodnego korzystania z kąpieli na wodach otwartych.

Już Pływam (etap V)

Ten kurs pływania przeznaczony jest dla dzieci,
które są w stanie przepłynąć cały basen stylem grzbietowym oraz na piersiach
bez żadnego przyrządu.

Zajęcia trwają 45 minut. Grupa już pływam to łączenie ćwiczeń oddechowych i koordynacji podczas prawidłowego ułożenia na wodzie, naukę pływania stylem grzbietowym, kraulem i żabką, wślizgi, skoki do wody oraz podstawy nurkowania. Na zajęciach ćwiczymy prawidłową pracę nóg i rąk, rozkładając poszczególne style na czynniki pierwsze. W grupach tych przywiązujemy bardzo dużą uwagę do techniki jaką posługują się nasi uczestnicy. To ona właśnie jest najtrudniejszym elementem, ale pozwala osiągać najlepsze efekty podczas pływania.

Copyright 2024 swimmore.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone